Praxis Watch

petak, 7. jul 2017.

Srbija prolazi kroz treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

Praxis je, u saradnji sa organizacijama Institute on Statelessness and Inclusion, European Network on Statelessness i European Roma Rights Centre, u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, Savetu za ljudska prava podneo prilog koji se odnosi na preostale probleme u oblasti sprečavanja apatridije i zaštite lica bez državljanstva u Srbiji. Prilog ukazuje na prepreke u vezi sa obezbeđivanjem blagovremenog upisa činjenice rođenja deteta u matične evidencije, na teškoće u vezi sa sticanjem državljanstva za decu rođenu u Srbiji koja nemaju pravo na državljanstvo druge države, kao i na problem osoba koje su bile upisane u matične knjige koje su uništene tokom sukoba na Kosovu 1999. godine ili se smatraju nedostupnim organima Srbije.

Budući da bi Srbija uskoro mogla da dobije nov Zakon o strancima, prilog ukazuje i na trenutnu verziju Nacrta zakona o strancima čije odredbe o određivanju i produžetku imigracionog pritvora diskriminišu lica bez državljanstva i čine ih podložnijim proizvoljnom pritvaranju. Prilog podseća i na teškoće koje mogu proisteći zbog nepostojanja procedure za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva.

Najzad, prilog sadrži jasne preporuke podesne da obezbede blagovremeni upis činjenice rođenja svakog deteta i doslednije poštovanje prava na državljanstvo, kao i da olakšaju pristup garantovanim pravima licima koja su ostala bez državljanstva i da ih zaštite od dugotrajnog ili proizvoljnog lišavanja slobode.

Preuzmite prilog ovde.

Pročitano 5574 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action