Praxis Watch

sreda, 5. oktobar 2016.

Izveštaj Praxisa o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu u periodu od 15. avgusta do 15. septembra 2016. godine

Praxis je 15. avgusta 2016. godine, počeo sa sprovođenjem projekta „Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i tražiocima azila u Beogradu“, finansiranog od strane Save the Children International u Srbiji. Vratili smo se na teren u Beogradu 22. avgusta 2016., pružajući informacije izbeglicama u Beogradu, prateći zaštitu, identifikujući ranjive slučajeve i upućujući ih na druge organizacije za ciljanu pomoć. 

Tokom avgusta, Praxis je razgovarao sa  2396 novopridošlih izbeglica, pravovremeno i adekvatno ih informišući. Od ovog broja 1284 ljudi,  skoro 54% svih informisanih izbeglica, su bili iz Avganistana (701 odraslih i 583 dece), sa porastom novopridošlih porodica iz Avganistana. Ukupno je bilo 299 korisnika iz Sirije (12.5%), 134 iz Iraka (5.6%), 167 iz Pakistana (skoro 7%), dok je 135 korisnika (5.6%) bilo iz drugih zemalja. Praxis je pružio informacije u slučaju 120 nepraćene i razdvojene dece, a od tog broja 84% su bili iz Avganistana. U tom periodu, Praxis je identifikovao 618 ranjivih slučajeva, koje je uputio na druge organizacije za ciljanu pomoć, mahom za hranu, odeću i obuću, smeštaj, prevoz, medicinsku pomoć, registraciju, pravnu pomoć, pomoć u dobrovoljnom povratku, prateći dalje te slučajeve ukoliko je to bilo moguće. 

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 8568 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action