Praxis Watch

četvrtak, 31. mart 2016.

Migrantski status prepoznat kao osnov diskriminacije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Prilikom javne rasprave o Pravilniku o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016), Praxis je predložio da se migrantski status unese kao osnov diskriminacije. Naime, pre usvajanja, Pravilnik je bio na javnoj raspravi, te su organizacije civilnog društva, kao i drugi relevantni organi, imali priliku da daju komentare na tekst nacrta. 

Podneti komentar je prihvaćen, a Pravilnik, koji je nakon sedam godina konačno usvojen u martu 2016. godine, je na taj način postao prvi pravni akt u Srbiji koji migrantski status eksplicitno prepoznaje kao osnov diskriminacije. Imajući u vidu tekuću migrantsku krizu, prepoznavanje migrantskog statusa kao osnova diskriminacije je od izuzetnog značaja, a uključivanje istog u ostale relevantane dokumente bitan preduslov za kreiranje odgovornog i pravednog društva.

Pročitano 7165 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action