Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 21. mart 2013.

Najava prinudnog iseljenja Đemilje Veselji i njene porodice

Nevladina organizacija Praxis obaveštava javnost da Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda planira da u petak, 22. marta 2013. u 10 časova, iseli gospođu Đemilje Veselji sa njenom porodicom, iz kontejnerskog smeštaja u naselju Makiš II, Obrenovački drum 69š.

Đemilje Veselji i njena porodica se nalaze u ovom smeštaju od 26. aprila 2012. godine, kada su sa predstavnicima Sekretarijata za socijalnu zaštitu potpisali ugovor o korišćenju mobilne stambene jedinice. Smeštaj im je dodeljen nakon iseljenja iz neformalnog naselja Belvil, u kome su živeli od momenta raseljenja sa Kosova. Dana 11. marta 2013. godine, porodici Veselji je na kontejner okačena odluka o raskidu ugovora izdata od strane Sekretarijata kojom se nalaže da isprazni svoju mobilnu stambenu jedinicu i iseli iz nje. Nije ostavljen nikakav rok za žalbu, niti uputstvo o pravnom leku, a informacije o datumu do kad treba da se iseli dobila je usmeno.

U skladu sa odredbama ugovora potpisanog između Delegacije EU u Srbiji i UNOPS-a, agencije Ujedinjenih Nacija, a čiji je beneficijar Grad Beograd, porodice iseljene iz naselja Belvil treba da budu smeštene u socijalne stanove do februara 2015. godine. Đemilje Veselji, zajedno sa ostalim članovima njene porodice sa kojima živi u kontejnerskom smeštaju na listi je porodica za dodelu socijalnog stana u Aneksu I Akcionog plana za raseljavanje Belvila.

Međutim, ukoliko bude iseljena iz kontejnerskog smeštaja, s obzirom na njenu socijalnu ugroženost, starost i slabo imovinsko stanje, neće biti u mogućnosti da pronađe nikakav drugi smeštaj u kome bi živela do dodeljivanja socijalnog stana.

Podsećamo da je država Srbija potpisnica svih međunarodnih ugovora kojima se eksplicitno garantuje obaveza države da obezbedi adekvatan alternativni smeštaj, kao i da kršenje ove obaveze povlači za sobom odgovornost pred međunarodnim telima i dovodi do kršenja ne samo prava na stanovanje, već i prava na zaštitu doma, privatnog i porodičnog života, imovine, a u najekstremnijim slučajevima i do nečovečnog i ponižavajućeg ponašanja i postupanja.

Najstrožije osuđujemo nameru Sekretarijata za socijalnu zaštitu da iseli gospođu Veselji i njenu porodicu i pozivamo nadležne republičke i gradske vlasti da od te namere odustanu.

Videti saopštenje: Najava prinudnog iseljenja Đemilije Veselji i njene porodice
Videti tekst Ljubomira Živkova u Vremenu: Kazna za nesportski život

Pročitano 19828 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action