Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 12. april 2011.

Objavljen izveštaj Praxisa "Analiza glavnih prepreka i problema u pristupu Roma pravu na socijalnu zaštitu"

Svaki pojedinac treba da bude zaštićen od oskudice i da uživa minimum prava neophodnih za opstanak. Bez zaštite od siromaštva i socijalne isključenosti nema ljudskog dostojanstva, niti poštovanja ljudskih prava. Siromaštvo i oskudica nepogrešivo ukazuju na već postojeće kršenje ljudksih prava i umanjuju mogućnosti pojedinaca da uživa u pravima koja mu pripadaju. Nemogućnost da osnovne egzistencijalne potrebe budu zadovoljene gotovo uvek prate socijalna isključenost, nepismenost, neuhranjenost, lošije zdravlje i diskriminacija. I upravo te posledice nalažu pristup siromaštvu kao pitanju kršenja ljudskih prava, a ne kao isključivo ekonomskoj pojavi.

Sistem socijalne zaštite neodvojiv je od fenomena siromaštva i od prevencije posledica koje oskudica za sobom povlači. Iako socijalnom zaštitom nije moguće iskoreniti uzroke i sam fenomen siromaštva, njom je moguće ublažiti njegove posledice i dalje ponavljanje i širenje, pa države imaju obavezu da mehanizmima socijalne zaštite pomognu licima kojima je socijalna pomoć neophodna.

Pripadnici romske etničke zajednice u Srbiji jesu grupa koja je najteže pogođena siromaštvom i kod koje postoji najveći rizik da ostane siromašna. Njihovo duboko ukorenjeno siromaštvo nije moguće posmatrati isključivo kao ekonomski problem, nego i kao odraz i posledicu njihove dugogodišnje marginalizacije i nejednakosti u svim drugim sferama – u obrazovanju, na tržištu rada, u pristupu zdravstvenoj zaštiti i socijalnom stanovanju.

Ovim izveštajem, Praxis je najpre nastojao da sačini analizu obaveza države da uspostavi sistem koji će da obezbedi socijalnu zaštitu, izađe u susret socijalnim potrebama i omogući ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu jedne od najugroženijih grupa koje žive na njenoj teritoriji. Izveštaj se takođe usredsređuje na problematiku nedostataka zakonskog okvira, i shodno tome, probleme sa kojima su se Praxis i njegovi klijenti susretali u praksi, kroz osvrtanje na pojedinačne predmete, a odnose se na zasnivanje mesne nadležnosti centara za socijalni rad i prepreke ostvarivanju prava na socijalnu pomoć za stanovnike neformalnih naselja i „pravno nevidljiva“ lica, kao i komplikovanu administrativnu proceduru. Na kraju izveštaja, date su posledice uskraćivanja prava na socijalnu zaštitu.

Preuzmite izveštaj: Analiza glavnih prepreka i problema u pristupu Roma pravu na socijalnu zaštitu

Pročitano 11245 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action