Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 29. januar 2008.

Olakšan pristup zdravstvenoj zaštiti deci i omladini – skitnicama iz prihvatilišta

Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) doneo je Uputstvo o ostvarivanju zdravstvene zaštite dece i omladine – skitnica iz prihvatnih stanica i prihvatilišta, u cilju olakšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti za ova lica. Uputstvo se odnosi na pružanje hitne medicinske pomoći ovim licima, ali i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu koja nije hitna medicinska pomoć, u zdravstvenim ustanovama na osnovu zdravstvene knjižice koju obezbeđuje centar za socijalni rad.

Uputsvo propisuje obavezu centara za socijalni rad da na zahtev prihvatilišta dostavi ispravu o zdravstvenom osiguranju (zdravstvenu knjižicu) ovih lica. Ukoliko ova lica ne poseduju zdravstvenu knjižicu, nadležni centar za socijalni rad je dužan da pokrene postupak za izdavanje iste kod nadležne ispostave Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ukoliko lica nemaju prebivalište, odnosno adresu stanovanja, upisuje se adresa centra za socijalni rad.

Prema ovom uputstvu, RZZO je dužan da izda zdravstvenu knjižicu za decu i omladinu – skitnice iz prihvatilišta i prihvatnih stanica, na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje centra za socijalni rad, na teret sredstava RZZO. S obzirom da se uglavnom radi o deci i omladini koja se nalaze u skitnji i prosjačenju, nadležna ispostava RZZO je dužna da zdravstvenu knjižicu izda bez izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno jedinstvenog matičnog broja građana, i to po hitnom postupku.

 

Preuzmite dokument: Instrukcija

Pročitano 12027 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action