Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 1. septembar 2009.

Pravno nevidljiva lica u Srbiji - država mora da preuzme odgovornost

Kao što smo to učinili u prethodnoj publikaciji Pravno nevidljiva lica u sedam slika, objavljenoj u oktobru 2008,  još jednom ukazujemo na konkretne slučajeve iz prakse koji jasno upućuju na potrebu donošenja posebnog zakona koji bi regulisao postupak priznavanja pravnog subjektiviteta u cilju prevazilaženja sadašnje pravno nepodnošljive situacije. Predstavljanjem slučajeva i stvarnih životnih priča, kao i ulaganjem napora da se svaka osoba prizna kao subjekat prava, nastojimo da damo „pravno nevidljivim“ licima glas koji nemaju i da motivišemo vlasti da deluju u skladu sa svojim ovlašćenjima i obavezama.

 

Preuzmite izveštaj: Pravno nevidljiva lica u Srbiji - država mora da preuzme odgovornost

Pročitano 8367 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action