Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 5. novembar 2020.

Evropska mreža za pitanja apatridije pokrenula je novi redizajniran veb-sajt

Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) redizajnirala je i pokrenula novi veb-sajt gde se možete informisati o problemima sa kojima se suočavaju apatridi u Evropi. Osim toga, na sajtu možete pristupiti biblioteci koja sadrži 590 publikacija, blogova i intervjua, a i možete saznati više o delovanju i članstvu ENS. Pored toga, možete se i uključiti u rad Evropske mreže za pitanje apatridije. Osobe bez državljanstva preko novog veb-sajta mogu pristupiti pravnim savetima i podršci.

Više od 500.000 ljudi koji žive u Evropi su apatridi, što znači da nisu priznati kao državljani nijedne države. Upravo zbog toga, apatridi su često na margini društva bez ikakvih prava i sa osećanjem da nigde ne pripadaju.

Evropska mreža za pitanja apatridije je udruženje koje broji više od 150 organizacija i pojedinaca iz 41 zemlje, među kojima je i Praxis. Zajedno smo posvećeni okončanju apatridije i borbi da svaka osoba bez državljanstva u Evropi može da pristupi pravima koja im pripadaju po međunarodnom pravu. ENS je osnovana 2012. godine kao koordinaciono telo i ekspertska baza za organizacije i pojedince koji rade na promociji prava na državljanstvo u Evropi.

Više informacija na www.statelessness.eu

Pročitano 2188 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action