Odštampajte ovu stranicu
petak, 17. oktobar 2014.

Stop širenju mržnje i netrpeljivosti prema tražiocima azila

Praxis apeluje na nadležne državne organe da javno osude učestvovanje nosilaca javnih funkcija na protestu zbog izgradnje centra za azilante nedaleko od Mladenovca, i preduzmu adekvatne mere protiv predstavnika lokalnih organa vlasti koji šire netrpeljivost i suprostavljaju se ispunjenju obaveze države da obezbedi smeštaj tražiocima azila u Srbiji. Takođe, Praxis poziva nadležne državne organe da bez odlaganja uklone plakate „Stop azilu“ koji se nalaze na prilazu u Mladenovac.

U ponedeljak 6. oktobra organizovan je protest ispred zgrade Opštine Mladenovac na kome su meštani izrazili nezadovoljstvo zbog odluke Vlade da bivša kasarna u Maloj Vrbici, nedaleko od Mladenovca, postane centar za azilante. Dodatno zabrinjava činjenica da je protest podržan od strane predstavnika lokalnih organa vlasti što doprinosi širenju ksenofobije, ali i direktno podriva obavezu države da obezbedi zaštitu prava na azil.

Tražioci azila, u većini slučajeva, prolaze kroz Srbiju bežeći od oružanih sukoba, grubih povreda ljudskih prava u nadi da će u nekoj zemlji EU uspeti da obezbede osnovne uslove za život i povrate dostojanstvo. U Srbiji su tražioci azila izloženi kontinuiranim verbalnim i fizičkim napadima lokalnog stanovništva, a susreću se i sa nedostatkom smeštajnih kapaciteta i problemima tokom čitavog postupka azila iako i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine ističe pravo svakog pojedinca i pojedinke da traži i uživa ayil u drugim zemljama. Podsećamo da i Ustav Republike Srbije garantuje pravo na utočište strancu koji strahuje od progona.

Praxis poziva nadležne državne organe da preduzmu mere protiv onih koji šire mržnju i netrpeljivost, i time sprečavaju ostvarivanje prava na azil, kao i državu da ispuni svoje obaveze preuzete međunarodnim aktima, Ustavom i Zakonom o azilu. Ujedno, Praxis apeluje na državne organe da uklanjanjem plakata „Stop azilu“ pošalju jasnu poruku da je sprečavanje obezbeđivanja smeštaja tražiocima azila neprihvatljivo.

Pročitano 10149 puta
Tagovano

Povezani članci