Migracije

petak, 19. jun 2020.

20. jun – Svetski dan izbeglica – svi mi imamo ulogu u borbi za stvaranje boljeg sveta

Danas se obeležava Svetski dan izbeglica. Izbeglice su primorane da napuste svoje domovine zbog rata, zastrašivanja ili prirodnih katastrofa i da krenu na neizvestan, rizičan i težak put na kom se suočavaju sa kršenjima ljudskih prava, traumom, beznađem, nasiljem, ponižavanjem i gubitkom. Svedoci smo da globalna kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 stvara nove pretnje i nova kršenja ljudskih prava.

Svi mi imamo ulogu u borbi za stvaranje boljeg sveta, za odbranu ljudskih prava, u borbi protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije i u tome da osiguramo da najugroženiji ne budu ostavljeni niti zaboravljeni.

Pročitano 8007 puta
Tagovano
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action