Migracije

sreda, 28. mart 2018.

Praxis objavio Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za februar 2018. godine

U februaru, broj izbeglica i migranata koje je Praxisov terenski tim viđao i sa kojima je razgovarao nije bio veći od 125 dnevno, uključujući novopristigle, izbeglice i migrante smeštene u Centru za azil Krnjača i Prihvatnom centru Obrenovac, kao i one koji su se u Beograd vratili nakon neuspešnih pokušaja prelaska hrvatske, mađarske ili rumunske granice. U tom periodu, Praxis je pružio pomoć izbeglicama i migrantima (ukupno 828) u vidu informisanja, upućivanja na ciljanu pomoć koju pružaju različite organizacije i institucije ili pokrivanja troškova prevoza do centara za auto azil i prihvatnih centara.

Praxis je nastavio da sprovodi svoje aktivnosti na terenu u okviru kojih je ukupno 425 novopridošlih izbeglica/migranata (325 odraslih - 276 muškaraca i 49 žena i 100 dece - 79 dečaka i 21 devojčica, uključujući 56 potencijalna maloletnika bez pratnje - sve dečaci) dobilo releventne informacije. Od ukupnog broja novopristiglih izbeglica i migranata (425), 61 lica ili 14,4% njih su iz Avganistana. 23 novopristiglih izbeglica i migranata su bili iz Sirije, što je  5,4% od ukupnog broja. 75 izbeglica i migranata je došlo iz Iraka (17,6%). 100 izbeglica i migranata (23,5%) su došli iz Pakistana. 136 izbeglica i migranata (32,0% od ukupnog broja) došli su iz Irana. Izbeglice i migranti iz Irana nastavljaju da stižu avionom: bilo ih je 115 u februaru. 7 izbeglica i migranata (1,6%) su došli iz Alžira. Ukupno 23 (5,4%) izbeglica i migranata su došli iz drugih zemalja - Libije (12), Indije (3), Šri Lanke (1), Nigerije (1), Kuvajta (3), Bangladeša (1), Sudana (1) i Ukrajine (1).

Preuzmite kompletan Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima ovde.

Pročitano 8456 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action