Diskriminacija

ponedeljak, 22. mart 2010.

Inicijativa za ocenu zakonitosti člana 7. tačka 11. Pravilnika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Praxis je 2. februara 2010. godine uputio Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti člana 6. tačka 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja . Inicijativom se ukazuje da je navedena odredba Pravilnika u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Naime, u članu 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju, izričito se navodi da lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište, mogu biti korisnici zdravstvene zaštite. Nesumnjivo je da je zakonodavac imao nameru da toj kategoriji lica omogući pristup zdravstvenoj zaštiti. Ta odredba Zakona takođe se nesumnjivo može primeniti i na interno raseljena lica romske nacionalnosti koja nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište.

Članom 6. Pravilnika, međutim, derogira se primena tog zakonskog pravila time što se kaže da je od osiguranika potrebno pribaviti ličnu izjavu da je u pitanju lice romske nacionalnosti, kao i njegovu prijavu boravka. Na taj način, licima koja nemaju prijavljen boravak, na primer zbog toga što žive u nelegalnom romskom naselju, što je često slučaj sa interno raseljenim Romima, zapravo se onemogućava pristup pravima iz zdravstvenog osiguranja, odnosno ostvarivanje zakonskog prava na korišćenje usluga zdravstvene zaštite.

U svom odgovoru od 18. marta 2010. godine, Ustavni sud je obavestio Praxis da je navedeni Pravilnik prestao da važi 10. marta 2010. godine na osnovu odredbe člana 152 novog Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji je doneo Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje 11. decembra 2009. godine. Tom prilikom Ustavni sud je pozvao Praxis da se izjasni da li ostaje pri podnetoj Inicijativi ili će je urediti u skladu sa promenjenim okolnostima.

Shodno tome, Praxis je uredio Inicijativu u skladu sa novim Pravilnikom koji je zapravo preuzeo isto rešenje u vezi sa spornim članom 6, s tim što se u novom Pravilniku pominje u članu 7.

 

Preuzmite dokument: Inicijativa za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti člana 6. tačka 11. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Preuzmite dokument: Pravilnik

Preuzmite dokument: Podnesak

Pročitano 9291 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action