Diskriminacija

petak, 7. novembar 2008.

Predstavljanje Modela zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta na okruglim stolovima

U novembru 2008. godine UNHCR Srbija, Misija OEBS u Srbiji i Centar za unapređivanje pravnih studija su zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava organizovali okrugle stolove u Nišu, Novom Sadu i Beogradu na kojima je Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta predstavljen stručnoj javnosti koja se svakodnevno bavi pitanjima pravno nevidljivih lica. Okrugli stolovi su bili posvećeni analizi problema sa kojima se „pravno nevidljiva“ lica suočavaju, kao i predlozima za njihovo rešavanje na modernim zakonskim temeljima. Okrugli stolovi su okupili predstavnike brojnih nevladinih i međunarodnih organizacija, predstavnike sudstva i policije i matičare koji svakodnevno rade na postupcima naknadnog upisa, koji su kroz javnu debatu dali svoj doprinos pronalaženju najboljeg rešenja za problem „pravno nevidljivih“ lica.

Praxis je učestvovao na sva tri okrugla stola i predstavio probleme sa kojima se suočava u praksi u vođenju postupaka naknadnog upisa u matične knjige rođenih i ostvarivanja prava na pravni subjektivitet. Praxis je takođe predstavio publikaciju „ Pravno nevidljiva lica u sedam slika – Zašto je neophodno hitno doneti Zakon o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta “, koji ilustruje svakodnevne probleme „pravno nevidljivih“ lica i koji je izrađen kako bi podržao usvajanje Modela zakona.

Dalje lobiranje za Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta će se nastaviti, uz veliku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava koje je aktivno učestvovalo u kampanji javnog zagovaranja, sa krajnjim ciljem da se Model zakona podnese Vladi Republike Srbije na usvajanje.

 

Preuzmite izveštaj: Pravno nevidljiva lica u sedam slika

Preuzmite dokument: Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta

Pročitano 9747 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action