Diskriminacija

utorak, 28. novembar 2017.

Zaposleni u „Srbija voz“ a.d. diskriminisali izbeglice i migrante

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, postupajući po pritužbi Praxisa, donela mišljenje kojim se utvrđuje da su zaposleni u privrednom društvu „Srbija voz“ a.d. u više navrata diskriminisali maloletnike bez pratnje na Glavnoj železničkoj stanici u Beogradu, tokom marta i aprila 2017. godine. 

Naime, maloletnicima bez pratnje iz Avganistana je u najmanje dva navrata bio otežan ili onemogućen ulazak u vozove za Šid, uprkos činjenici da su imali uredno kupljene i važeće vozne karte. Diskriminatorno postupanje se vršilo postavljanjem posebnih uslova za ulazak u voz, poput insistiranja da izbeglice i migranti mogu da koriste isključivo jedan polazak voza za Šid u toku dana i da maloletnici ne smeju da se voze bez pratnje punoletnih lica. Između ostalog, pojedini zaposleni u „Srbija vozu“ navodili su i „da im je više preko glave izbeglica, kojih je pun Šid“, „da im ne dozoljavaju da uđu u voz ni na stanicama u Novom Beogradu i Zemunu“, da moraju da budu „čisti i uredni“, te „da je rečeno da se karte izdaju isključivo za voz za Šid u 10:55 časova“. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da ovakvo postupanje nije bilo opravdano i da je bilo u direktnoj vezi sa ličnim svojstvom ovih lica, čime je izvršen akt neposredne diskriminacije u oblasti pružanja javnih usluga, što predstavlja kršenje odredbe člana 6, a u vezi sa članom 17. Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je privrednom društvu „Srbija voz“ a.d. Beograd preporučeno da upozna zaposlene koji rade na poslovima prevoza putnika sa Uputstvom o postupcima pri prevozu migranata, kao i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.  

Analiza Poverenice za zaštitu ravnopravnosti bila je usmerena samo na maloletnike bez pratnje, iako su u pritužbi dostavljeni istovetni dokazi koji govore u prilog tome da su i punoletni migranti, izbeglice i tražioci azila bili izloženi ovakvom diskriminatornom postupanju. Međutim, ocenjeno je da ovi dokazi to nisu učinili verovatnim. 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je propustila da postupi po navodima iz pritužbe u kojima je navedeno da postupanje zaposlenih u „Srbija voz“ a.d. predstavlja težak oblik diskriminacije iz člana 13, stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije, imajući u vidu da se radi o ponovljenoj diskriminaciji. Iako je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svom mišljenju navela da nametanje uslova da maloletnici bez pratnje treba da budu „uredni i čisti“ predstavlja povredu dostojanstva ovih lica, kojim se stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje, nije jasno utvrđeno ni da je došlo do povrede člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim se zabranjuje ovakvo postupanje.    

„Srbija voz“ a.d. je obavestilo Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da je postupilo po njenoj preporuci.

Pročitano 17524 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action