Diskriminacija

sreda, 5. jul 2017.

Oglas za konsultantske usluge: Pravno i terensko istraživanje o efikasnosti važećeg zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti u Srbiji

Praxis, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i the Equal Rights Trust (ERT) traže dva konsultanta za istraživanje i izradu izveštaja o primeni zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti u Srbiji.

Potrebna su dva konsultanta sa odličnim poznavanjem srpskog i engleskog jezika, stručnim znanjem antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji i sa iskustvom u sprovođenju istraživanja na terenu. Prednost će imati zajedničke prijave dva kandidata koji imaju prethodno iskustvo u zajedničkom radu, ali će se razmatrati i pojedinačne prijave.

Svaki od konsultanata imaće pravo na naknadu u iznosu između 3,000 EUR i 6,000 EUR, a tačan iznos naknade biće utvrđen u skladu sa podelom obaveza između konsultanata. 

Rok za podnošenje prijava je 31. jul 2017. godine u 12h. Izabrani kandidati bi trebalo da započnu rad na istraživanju početkom avgusta 2017. godine. Prvi nacrt izveštaja trebalo bi da bude dostavljen sredinom novembra 2017. godine, a konačni nacrt izveštaja sredinom februara 2018. godine.

Preuzmite oglas za konsultantske usluge ovde.

Pročitano 14540 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action