Prava deteta

petak, 24. maj 2019.

Održan prvi sastanak tematske grupe „Rani razvoj i obrazovanje dece“

U četvrtak, 23. maja 2019. održan je prvi sastanak novouspostavljene tematske grupe „Rani razvoj i obrazovanje dece“, kojom koordinira Mreža organizacija za decu Srbije

Sastanak je bio posvećen formalnom uspostavljanju tematske grupe „Rani razvoj i obrazovanje dece“, dogovoru o budućem radu, dinamici, načinima saradnje, mogućim zajedničkim aktivnostima, identifikovanju zainteresovanih strana i relevantnih donosioca odluka, kao i medija.

Na sastanku su podeljene aktuelne informacije iz oblasti ranog razvoja, o postojećim inicijativama iz ove oblasti kao što su Poziv na akciju Vlade RS uz podršku Unicefa,  razvijanje modela ranih intervencija, izrada internet Platforme za roditelje i praktičare.

Kao članica novoformirane tematske grupe, Jasmina Miković, zamenica izvršne direktorke Praxisa, podelila je dosadašnje iskustvo i nalaze Praxisa, posebno ukazujući na značaj ulaganja u rani razvoj deteta bez diskriminacije što bi trebalo da bude jedan od važnih prioriteta jer se na taj način omogućava svakom detetu da u punom obimu ostvaruje garantovana prava. Pored toga, istakla je značaj promocije upisa svakog deteta u matične knjige odmah po rođenju, obezbeđenja adekvatnih uslova stanovanja, kao i rad na prevenciji i eliminaciji štetnih praksi kao što su dečji, rani i prinudni brakovi.

Pročitano 8267 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action