Prava deteta

ponedeljak, 13. jun 2016.

Pomozite nam da zaustavimo apatridiju među decom u Evropi

Hitno je potrebno da evropske države spreče pojavu apatrdije među decom. Većina dece bez državljanstva u evropskim državama, rođena je u Evropi; mnogi od njih danas ne bi bili bez državljanstva da su sve ove države, u skladu sa međunarodnim pravom, imale pravne mere zaštite od pojave apatridije među decom. Zabrinjavajuće je da više od polovine zemalja u Evropi ne ispunjava ove obaveze, čime uskraćuje državljanstvo hiljadama dece širom kontinenta.

Apelujemo na sve evropske države da:

  • Pristupe Konvenciji Ujedinjenih nacija o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine i Konvenciji o smanjenju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine;
  • Popune praznine u svojim zakonima i praksi u cilju primene sveobuhvatnih mera zaštite da bi se utvrdilo i dodelilo državljanstvo deci koja su rođena na  njihovim teritorijama, a koja bi inače ostala bez državljanstva  ubrzo nakon rođenja;
  • Obezbediti pristup besplatnom i univerzalnom upisu činjenice rođenja u cilju sprečavanja apatridije.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO:

Većina ljudi svoje državljanstvo uzima zdravo za gotovo; ne razmišljaju o tome kako su ga dobili ili zašto, šta im omogućava da ga imaju ili šta bi bilo drugačije da ga nemaju. 

Na žalost, ovo nije slučaj sa hiljadama dece u Evropi koja odrastaju bez državljanstva. Za njih ovo znači nedostatak  zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih mogućnosti, kao i neispunjene potencijale i osećaj da do kraja ne nikada pripadaju negde. Prouzrokuje poteškoće i bol i deci i roditeljima. 

Mnogo je uzroka koji dovode do toga da dete ostane bez državljanstva. Ponekad se status bez državljanstva prenosi sa roditelja na decu. Nekada dete ne stekne državljanstvo na rođenju zbog sukoba različitih zakona koji regulišu oblast državljanstva, ili ne mogu da dokažu svoj pravni identitet jer nemaju izvod iz matične knjige rođenih. Apatridija može biti problem i za decu izbeglica. Takođe može biti posledica međunarodnog surogata, usvajanja ili u slučajevima kada su deca napuštena na rođenju. 

Nijedno dete ne sme ostati bez državljanstva. Apatridija je problem koji je potpuno rešiv. Konvencije Ujedinjih nacija pružaju jasan pravni okvir za definisanje i rešavanje problema lica bez državljanstva. Uspostavljanjem mera zaštita u zakonima o državljanstvu koje bi obezbedile da svako dete rođeno na teritoriji jedne države ima pravo na državljanstvo, ako bi inače ostalo bez državljanstva, zaustavili bi smo pojavu lica bez državljanstva u okvirima jedne generacije!

Potpišite peticiju ovde

Pogledajte animaciju o deci apatridima ovde.

Pročitano 8814 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action