Edukacija i obuka

ponedeljak, 21. oktobar 2013.

Održan okrugli sto Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih i pribavljanja ličnih dokumenata u Beogradu

Dana 21. oktobra 2013. godine, Praxis je učestvovao u Beogradu na okruglom stolu na temu Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih i pribavljanja ličnih dokumenata. Okrugli sto je organizovan kao deo aktivnosti koje se sprovode na osnovu Sporazuma o razumevanju koji su potpisali Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR), Zaštitinik građana i Ministarstvo pravde i državne uprave. Tim povodom, predstavnicima romskih udruženja i organizacija civilnog društva, romskim aktivistima, zdravstvenim medijatorkama, pedagoškim asistentima i romskim koordinatorima iz Beograda i preko 30 drugih gradova širom Srbije predstavljene su novine u oblasti upisa u matične knjige rođenih, prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad i pribavljanja ličnih dokumenata.

Pored predstavnika Praxisa, uvodničari su bili i predstavnici UNHCR, stručne službe Zaštitnika građana, kao i Uprave za upravne poslove MUP Srbije. U diskusiji je učestvovala i inspektorka na poslovima ličnih karata i prebivališta.

U toku diskusije učesnici okruglog stola su iznosili svoja saznanja o problemima sa kojima se susreću pripadnici romske populacije u pristupu ličnim dokumentima, ali i u pristupu zdravstvenoj zaštiti i socijalnim davanjima.

Većina učesnika skupa istakla je da u njihovim lokalnim sredinama mnogim Romima predstavlja problem plaćanje administrativnih troškova za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, kao i troškova za pribavljanje lične karte, te da zbog toga nemaju važeću ličnu kartu. Smatrali su da najsiromašniji, odnosno korisnici novčane socijalne pomoći treba da budu oslobođeni svih troškova u vezi sa pribavljanjem lične karte. Jedan broj učesnika iz Beograda je ukazao na teškoće na koje nailaze Romi koji žele da prijave prebivalište na adresi centra za socijalni rad.

Tokom diskusije učesnici su predstavili pojedinačne probleme i slučajeve sa terena u kojima je građanima romske nacionalnosti potrebna pravna pomoć Praxisa.

Pogledati: Zatvaranje ciklusa pravne nevidljivosti

Pročitano 15342 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action