Edukacija i obuka

četvrtak, 29. novembar 2012.

Održan okrugli sto Primena Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o prebivalištu i boravištu građana

Praxis je, u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), organizovao okrugli sto na temu Primena Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o prebivalištu i boravištu građana. Okrugli sto je bio prilika da se predstave usvojena zakonska rešenja koja su usmerena na omogućavanje olakšanog dokazivanja vremena i mesta rođenja lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih i utvrđivanja prebivališta na adresi centara za socijalni rad, kao i da se razmene iskustva, predstave primeri dobre prakse i već uočeni problemi vezani za primenu navedenih zakona.

Na okruglom stolu su govorili Eduardo Arboleda, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Gordana Stamenić, državna sekretarka u Ministarstvu pravde i državne uprave, Goran Bašić, zamenik Zaštitnika građana, Davor Rako, nacionalni službenik za pravnu zaštitu UNHCR-a, Nataša Marković, načelnica odeljenja za državljanstvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ivana Stanković, koordinatorka programa Praxisa. Okupilo se oko 40 učesnika, predstavnika državnih organa, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Izveštaj sa okruglog stola možete preuzeti ovde
Pročitati vest na Medija centru

Pročitano 13507 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action