Umrežavanje

utorak, 12. april 2005.

Praxis je potpisao Memorandum o razumevanju o osnivanju Balkanske mreže za azil (BAN)

Kao nastavak regionalnog tematskog CARDS seminara o Ulozi civilnog društva, koji je održan u novembru prošle godine, UNHCR je organizovao radionicu 11. i 12. aprila u Sarajevu kako bi omogućio osnivanje mreže NVO-a na Zapadnom Balkanu. Svrha ove mreže jeste da na regionalnom nivou doprinese razvoju kapaciteta civilnog društva na području azila i da pomogne NVO-ima koji trenutno pružaju pravnu pomoć raseljenim licima u regionu da se usredsrede na pružanje pravne pomoći azilantima iz trećih zemalja.

Nevladine organizacije koje su učestvovale na seminaru usvojile su Memorandum o razumevanju napisan na radionici, u kojem su istaknuti ciljevi, vodeći principi i glavne aktivnosti mreže.

Mreža će stvoriti zajedničku regionalnu bazu podataka za registrovanje informacija o azilantima i zemljama porekla, radiće na javnom zagovaranju koje se tiče harmonizacije nacionalnih zakonodavstava sa međunarodnim i regionalnim standardima, podizanju svesti i iniciranju kampanja za prevenciju ksenofobije, doprinosiće razvoju kapaciteta onih koji se bave pružanjem pravne pomoći u regionu i podržavaće osnivanje i razvoj pravnih klinika za izbeglice. Sekretarijat Mreže će privremeno biti smešten u nevladinoj organizaciji Vaša prava u BiH.

Članovi Mreže su sledeće nevladine organizacije: Centar za integrisane pravne usluge i praksu (Center of Integrated Legal Services and Practices) iz Albanije, Vaša prava iz BiH, Pravna mreža centra za resurse u civilnom društvu (Civil Society Resource Centre Legal Network) iz BJR Makedonije, Praxis iz Srbije, Hrvatski pravni centar iz Hrvatske i Mreža humanitarnih pravnih kancelarija iz Srbije i Crne Gore.

Odluceno je da mreža nosi naziv Balkanska mreža za azil odnosno Balkan Asylum Network (BAN).

Pročitano 12181 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action