Umrežavanje

sreda, 16. mart 2011.

Praxis potpisao Sporazum o međusobnoj saradnji sa školom

Praxis i škola za osnovno obrazovanje odraslih „Đuro Salaj“ iz Beograda potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji  na projektu „DRUGA ŠANSA“ – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih lica starijih od 15 godina u Srbiji, koji će ova škola sprovoditi.

Cilj ovog sporazuma ogleda se u pružanju podrške i partnerstva na projektu „DRUGA ŠANSA“ radi implementacije prvog ciklusa u školskoj 2011-2012. godini sa teritorija gradskih opština Beograda.

Nevladina organizacija Praxis se obavezala da tokom trajanja projekta „DRUGA ŠANSA“ pruža besplatnu pravnu pomoć polaznicima u projektu u pribavljanju osnovnih ličnih dokumenata neophodnih za upis u školu kao i da sarađuje sa projektnim mobilnim timovima koje će činiti predstavnici relevantnih institucija za podršku realizaciji projekta. 

Pročitano 9322 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action