Umrežavanje

utorak, 15. novembar 2011.

Praxis postao član Mreže organizacija za decu Srbije - MODS

Nevladina organizacija Praxis potpisala je Sporazum o saradnji između udruženja građana u okviru Mreže organizacija za decu Srbije – MODS, čime je postala član te mreže.

Mreža organizacija za decu Srbije posvećena je ostvarivanju prava garantovanih Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija, Ustavom i zakonima Republike Srbije i ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja, deklaracije „Svet po meri dece“, kao i Nacionalnog akcionog plana za decu Republike Srbije.

Misija Mreže organizacija za decu je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji.

Sporazum o saradnji između udruženja građana u okviru Mreže organizacija za decu Srbije ima za cilj da:

  • uspostavi reprezentativnu mrežu organizacija građanskog društva;
  • unapredi saradnju organizacija građanskog društva na polju poštovanja i ostvarivanja prava dece;
  • doprinese jačanju kapaciteta organizacija građanskog društva koje za cilj imaju unapređenje položaja dece.

Članice Mreže smatraju da briga o deci ima izuzetan značaj za svako društvo koje misli o svojoj budućnosti i da ulaganje u decu predstavlja najsigurniju investiciju u razvoj.

Više o Mreži organizacija za decu Srbije možete saznati ovde.

Pročitano 8961 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action