Praxis Watch

četvrtak, 20. novembar 2014.

Iseljavanje IRL iz nepriznatog Kolektivnog centra „Pionirski grad“

Praxis je, uz podršku 35 OCD-a i dve mreže koje okupljaju 167 OCD-a, uputio zahtev nadležnim institucijama za hitnu obustavu iseljenja interno raselejnih lica iz nepriznatog kolektivnog centra “Pionirski grad” tokom zimskog perioda, kao i za pronalaženje trajnog i održivog rešenja za izbegla i interno raseljena lica, kojima preti beskućništvo. 


Praxis napominje da se trenutno sprovode iseljenja IRL i izbeglica iz nepriznatog KC „Pionirski grad“, koja će biti aktuelna i tokom zimskog perioda. U narednom periodu se očekuje da 63 lica budu iseljenja, što je u suprotnosti sa međunarodnim standardima, na čije poštovanje se Srbija obavezala. Iseljavaju se deca, samohrani roditelji, stariji, nezaposleni, socijalno ugroženi, osobe sa invaliditetom i lošeg zdravstvenog stanja.

Nažalost, vlasti su pokazale potpuno odsustvo razumevanja i volje da spreče beskućništvo, koje je za neke od njih jedino izvesno, smatrajući da su iseljenja sada neizbežna i da će biti prilika za konačno rešavanje stambenog pitanja u budućnosti. Jedina podrška došla je iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava i nezavisnih institucija, odnosno Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Tako nas je Kancelarija za ljudska i manjinska prava dopisom obavestila da je ukazala nadležnim institucijama na potrebu da se u svim slučajevima kada se vrši iseljavanje, pa i u ovom, neophodno obezbediti alternativni smeštaj i omogućiti učešće tih lica u programima nadležnih državnih organa kojima se obezbeđuje uživanje prava na stanovanje i životni standard.

U narednom periodu, Praxis će nastaviti da pruža besplatnu pravnu pomoć interno raseljenim licima u postupcima iseljenja i pratiće sprovođenje iseljenja.  

Pročitano 25077 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action