Praxis Watch

utorak, 24. februar 2015.

Nakon više od devet godina regulisan lični status

Postupak sprovođenja novog upisa u matične knjige rođenih nakon usvojenja maloletne B. B. trajao je neopravdano dugo zbog neažurnosti organa uprave u Nišu, čime su ugrožena prava zagarantovana Ustavom i Konvencijom o pravima deteta.

Postupak usvojenja maloletne B. B. rođene 2001. godine u Prištini, upisane u matične evidencije UNMIK-a, sproveo je Centar za socijalni rad Subotica u decembru 2004. godine. Kako činjenica njenog rođenja nije bila upisana u matične knjige za matično područje Priština koje vodi Matična služba Niš, trebalo je izvršiti naknadni upis. Upis je izvršen tek 2008. godine, skoro pune četiri godine nakon usvojenja. Međutim, tom prilikom nije upisana činjenica usvojenja.

Nakon što se 2013. godine usvojiteljka maloletne devojčice obratila Praxisu za pomoć, Praxis je Upravi za građanska stanja i opšte poslove Grada Niša (u daljem tekstu Upravi) uputio zahtev za upis činjenice usvojenja kao i zahtev za novi upis u matičnu knjigu rođenih. Usledio je odgovor da se novi upis ne može sprovesti dok se u rešenju o usvojenju ne izvrše ispravke  i sprovede novi upis, u skladu sa novim Zakonom o matičnim knjigama koji je stupio na snagu 2009. godine, koji predviđa da se novi upis nakon usvojenja vrši prema mestu rođenja.

Septembra 2014. godine, nakon više bezuspešnih obraćanja, Praxis je uputio pritužbu na rad Uprave Upravnom inspektoratu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Odseku za inspekcijski nadzor, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon nepunih mesec dana, doneto je rešenje kojim se odobrava novi upis B. B. u matične knjige rođenih.

Praxis napominje da je B. B. devojčica romske nacionalnosti sa smetnjama u razvoju i da je nezakonito odugovlačenje postupka dodatno ugrozilo njen, ionako težak položaj.

Pročitano 19199 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action