Praxis Watch

ponedeljak, 5. mart 2018.

Učešće dece na sednici Saveta za prava deteta

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije održao je 1. marta treću redovnu sednicu na kojoj su, pored redovnih članova, aktivno učestvovala i deca, aktivisti i aktivistkinje Prijatelja dece Srbije, koja su iznela svoje viđenje i iskustva o nasilju kome su deca izložena u društvu, kao i predloge za moguća rešenja. Inače, deca su deo participativne grupe oformljene radi punog učešća dece u donošenju novog nacionalnog strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja. Na sednici je  učestvovala i Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica Upravnog odbora MODS-a.  

Predsednica Saveta za prava deteta, Slavica Đukić Dejanović, istakla je da je učešće dece u radu Saveta dragoceno, da su njihovi uvidi i predlozi izuzetno važni, kao i da participacija dece treba da postane praksa u donošenju odluka koje se dece tiču. 

U radu sednice Saveta za prava deteta učestvovali su i ministri Zoran Lončar, Mladen Šarčević i Zoran Đorđević i predstavnik UNICEF-a za Srbiju Mišel Sen Lo. Tom prilikom, ministri su potpisali  dokument “Poziv na akciju“, za unapređenje podrške razvoju dece u ranom uzrastu, odnosno od trudnoće do prvih 1.000 dana. Posebno je istaknuto da je prvih hiljadu dana razvoja nervnog sistema zapravo okvir za psihološku, saznajnu, fizičku i emotivnu komponentu budućih odraslih ljudi, te da je zbog toga, produbljivanje znanja i poboljšanje uslova da svi ti segmenti budu zadovoljeni na najbolji mogući način, zadatak celog društva.

Na sednici je predstavljen i Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, nakon čega je donet zaključak o prihvatanju konačnog teksta Nacrta strategije. Pored toga, predstavljeno je i formiranje Radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu u kojoj će Jasmina Miković uzeti učešće kao predstavnica MODS-a. Naglašena je važnost izrade sveobuhvatnog dokumenta kojim bi se na jasan način definisala politika države prema deci, kao važan preduslov za unapređenje prava deteta i poboljšanje uslova u kojima deca žive i odrastaju u Srbiji.

Pročitano 13347 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action