Praxis Watch

utorak, 20. mart 2018.

Evropska mreža za pitanja apatridije objavila je Indeks apatridije

Evropska mreža za pitanje apatridije danas je objavila Indeks apatridije,  koji omogaćava uvid u to na koji način različite države u Evropi štite osobe bez državljanstva i šta čine da bi sprečile i smanjile pojavu apatridije.

Indeks pruža mogućnost da se na jednostavan i brz način identifikuju pozitivna rešenja u zakonodavstvu i praksi pojedinih država, ali istovremeno ukazuje i na to koje propise i praksu bi države trebalo da izmene i unaprede kako bi ispunile svoje međunarodne obaveze i osigurale neophodnu zaštitu licima bez državljanstva. Kao posebnu pogodnost, Indeks apatridije nudi opciju da se istovremeno vrši pregled i upoređivanje stanja u različitim državama u vezi sa pojedinim pitanjima koja se odnose na apatridiju.

Srbija je jedna od 12 evropskih država koje su obuhvaćene Indeksom, tako da je moguće videti u kojoj meri je Srbija uspešna u sprečavanju apatridije i zaštiti apatrida, kako u odnosu na relevantne međunarodne standarde, tako i u poređenju sa drugim državama. Situacija u Srbiji je u pogledu ratifikovanja relevatnih međunarodnih ugovora ocenjena kao veoma pozitivna, ali u pogledu ispunjavanja obaveza iz tih instrumenata Srbija nije uvek dobila pozitivne ocene. Na primer, loše je ocenjeno stanje u vezi sa blagovremenim upisom dece u matične knjige i u vezi sa sprečavanjem apatridije među licima rođenim u Srbiji.

Očekuje se da će Indeks biti dragoceno sredstvo u radu kako organizacijama koje se bave problemom apatridije i zalažu se za unapređenje stanja u ovoj oblasti, tako i predstavnicima države koji prilikom izrade novih propisa i strategija tragaju za primerima dobrih rešenja. Osim toga, korist bi mogli da imaju svi oni koji istražuju ovu oblast, kao i same osobe bez državljanstva koje traže informacije o svojim pravima.

Pročitano 13643 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action