Praxis Watch

petak, 13. oktobar 2017.

MODS ugostio nacionalne mreže za prava deteta koje okuplja Eurochild

Sastanak Grupe nacionalnih partnerskih mreža Eurochild-a održan je 11. oktobra u Beogradu. Mreža organizacija za decu Srbijebila je domaćin predstavnicima organizacija iz 21 države Evrope, a sastanak je facilitirala Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica Upravnog odbora MODS-a i predstavnica MODS-a u Eurochild-u.

Učesnici su razmatrali aktualne politike Evropske unije, fokusirajući se na socijalna prava i efikasnije investiranje u decu. Osim predstavljanja stanja i daljih izazova u EU, članice MODS-a Atina, Centar za integraciju mladih (CIM), Evo ruka, Pomoć deci predstavile su svoj rad kao primere dobre prakse u oblasti zaštite prava deteta.

Narednog dana je održana međunarodna konferencija “ Ulaganje u decu – dobrobit za svu decu”, sa gostima iz 21 evropske mreže, u organizaciji Mreže organizacija za decu Srbije, Eurochild-a, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i UNICEF-a u Klubu poslanika u Beogradu.

Na otvaranju konferencije, na kojoj su predstavljena međunarodna iskustva i primeri javnih izdvajanja iz budžeta sa ciljem da se smanji siromaštvo i socijalna isključenost dece, istaknuta je važnost usklađivanja javnih finansijskih resursa sa politikama i zakonodavstvom koje utiču na decu. Na konferenciji je naglašena posvećenost Srbije u borbi protiv siromaštva dece i na ispunjavanju razvojne agende Ujedinjenih nacija.

Tom prilikom Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade RS istakla je ulogu Saveta za prava deteta kao mehanizma za koordinaciju koji će omogućiti saradnju na praćenju i unapređenju politika za decu.

Zamenica direktora UNICEF-a Severine Leonardi je posebno ukazala da je vlada jasno  posvećena blagostanju dece i da ulaže u različite vrste novčanih davanja i usluga koje direktno ili indirektno utiču na decu. Međutim, struktura budžeta i dalje u potpunosti ne odražava ova ulaganja i ne pruža pun uvid u detalje. Stoga, UNICEF poziva vladu da definiše metodologiju za bolje praćenje investicija koje su u vezi sa decom i stvori osnovu za budžetiranje koje je po meri dece.

Prisutni učesnici su imali priliku da čuju i snimljeno obraćanje Komesarke za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Marijan Tajsen koja je poslala poruku da se briga o deci  praktično sama otplati: „Za manje od deset godina našem društvu se u potpunosti vrati investicija.”

Na konferenciji je zaključeno da je neophodno intenzivirati rad na sprovođenju UN Ciljeva održivog razvoja, gde je borba protiv siromaštva dece na prvom mestu, unaprediti praćenje i procenu izdvajanja za decu i porodice u Srbiji, razviti grupe usluga u zajednici koje će biti podrška porodici, naročito porodicama koje su u riziku od razdvajanja, da je potreban veći obuhvat uslugama koje će biti dostupne i novčanim davanjima porodici i deci koja žive u siromaštvu.

Više o konferenciji saznajte na sajtu MODS-a

Pročitano 7355 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action