Praxis Watch

sreda, 2. avgust 2017.

Pet organizacija civilnog društva dobilo sredstva za sprovođenje monitoringa i dokumentovanja slučajeva diskriminacije u Srbiji

U okviru projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, finansiranog od strane Evropske unije, koji Praxis realizuje sa Equal Rights Trust iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, pet organizacija civilnog društva dobilo je sredstva za sprovođenje monitoringa i dokumentovanja slučajeva diskriminacije u Srbiji. Organizacije Da se zna, Romi istraživači, NEOSTART, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Udruženje studenata sa hendikepom sprovodiće monitoring i dokumentovanje individualnih slučajeva diskriminacije do januara 2018. godine, sa posebnim osvrtom na oblasti zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja. 

Za više informacija, videti: Dodeljena sredstva za monitoring i dokumentovanje slučajeva diskriminacije u Srbiji

Pročitano 14553 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action