Praxis Watch

sreda, 1. februar 2017.

Vantelesna oplodnja omogućena i interno raseljenim licima u Kraljevu

Skupština grada Kraljeva je na sednici održanoj krajem septembra 2016. godine usvojila odluku o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, sa namerom da utvrdi šira prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u cilju uključivanja što većeg broja parova u postupak vantelesne oplodnje. Uprkos tome, odlukom je predviđeno da par može ostvariti ovo pravo samo ukoliko ima prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre podnošenja zahteva, čime se isključila mogućnost da interno raseljena lica koja borave na teritoriji grada Kraljeva i duže od tri godine, a kojih ima skoro 20.000, takođe ostvare ovo pravo.

Praxis je s tim u vezi podneo pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Skupština grada Kraljeva je u međuvremenu izmenila  spornu odluku i na taj način izrazila spremnost da ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju obezbedi svim građanima i građankama pod jednakim uslovima.

Iako je Praxis odustao od pritužbe, važno je ukazati da se usvajanjem odluka kojima se suštinski popravlja položaj pojedinaca i grupa, kao što je navedeni slučaj, može doći do narušavanja principa ravnopravnosti bez obzira na nameru donosilaca odluka. Oni moraju tome posvetiti posebnu pažnju, naročito imajući u vidu položaj već ugroženih pojedinaca i grupa poput interno raseljenih lica.

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 11771 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action