Prava deteta

Program za prava deteta ima za cilj da doprinese unapređenju položaja dece u Srbiji kroz praćenje primene propisa i politika, promociju prava deteta i javno zagovaranje za sistemska rešenja u skladu sa međunarodnim standardima i u najboljem interesu deteta. Praxis se posebno zalaže za to da se svakom detetu omogući pravo na upis u matične evidencije odmah po rođenju bez obzira na status roditelja, kao i za prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova, iskorenjivanje segregacije u obrazovanju, sprečavanje osipanja dece iz obrazovnog sistema i zaštitu dece od diskriminacije.

Praxis je od 2011. godine član Mreže organizacija za decu Srbije – MODS i kao predstavnik MODS-a učestvuje u radu Grupe nacionalnih partnerskih mreža, kojom upravlja Eurochild iz Brisela, a koju čini 21 nacionalna mreža iz Evrope. Takođe, kao predstavnik MODS-a, Praxis je i član Saveta za prava deteta Vlade RS od 2017. godine i radnih grupa za izradu NPA za decu i rani razvoj deteta.

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action