Prava deteta

ponedeljak, 20. maj 2019.

Praxis u studijskoj poseti pokrajini Šlezvig-Holštajn u Nemačkoj

Poseta je realizovana uz finansijsku podršku vlada SR Nemačke i pokrajine Šlezvig-Holštajn sa ciljem da se predstave i razmene iskustva i primeri dobre prakse u oblasti politika koje se odnose na podršku mladima, pripadnicima nacionalnih manjina, u prevazilaženju prepreka u obrazovnom sistemu i prelasku iz sveta obrazovanja u svet rada. U tom smislu, u pokrajini je razvijen program mera podrške mladima iz osetljivih grupa sa ciljem podsticanja veština mladih u pogledu stručnog obrazovanja i zapošljavanja, pored ostalog, i kroz neposredan pristup dualnom obrazovanju što bi trebalo da olakša ulazak u profesionalni život. Podrška koja se pruža u okviru pomenutog programa je dobrovoljna i besplatna, a svrha je da se učenicima pruži podrška u planiranju profesionalne budućnosti tako što će bolje upoznati sopstvene mogućnosti i tako doneti odluke, što bi trebalo da rezultira preuzimanjem odgovornosti za svoju budućnost u pogledu karijere.U periodu od 13. do 18. maju 2019. godine, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ je organizovala studijsku posetu relevantnim institucijama i organizacijama koje učestvuju ili se zalažu za programe podrške manjinama, u Kilu, prestonici nemačke pokrajine Šlezvig-Holštajn, koja je poznata i van granica Nemačke po svojoj uspešnoj inkluzivnoj manjinskoj politici. Tokom prethodnih decenija, ova pokrajina je sprovela mnoge projekte i mere kako bi podržala osetljive grupe, naročito u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u cilju nastavka školovanja i zapošljavanja. 

U Srbiji je nedavno uspostavljen pravni okvir u oblasti dualnog obrazovanja koji, između ostalog, donosi novine u pogledu strukture i umrežavanja školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje uvažavajući upravo specifičnosti dulanog sistema obrazovanja. S druge strane, učenicima iz osetljivih grupa, zbog specifičnosti njihovog položaja i prepreka sa kojima se suočavaju tokom svog profesionalnog razvoja  je često potrebna dodatna podrška u pogledu karijernih saveta i smernica. U cilju pružanja smernica  članovima timova za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama, koje realizuju dualne obrazovne programe, prepoznata je potreba da se izradi brošura. Brošura bi omogućila predstavnicima institucija u Srbiji da saznaju o pozitivnim i specifičnim znanjima, metodama i iskustvima iz Šlezvig-Holštajna, kao i da se upoznaju sa institucijama, modelima i načinom rada sa osetljivim grupama u toj pokrajini, što bi doprinelo uspostavljanju i implementaciji standarda karijernog vođenja i savetovanja mladih u Srbiji. 

Uprkos činjenici da su problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske nacionalne manjine u pokrajini Šlezvig-Holštajn manje-više slični kao i u Srbiji, iskustva stečena tokom ove posete kada je reč o merama podrške mladima u sticanju stručnih kvalifikacija i profesionalnom osposobljavanju govore da su one uspešne zahvaljujući pristupu koji je zasnovan na individualnom radu sa učenicima i fokusiran na potencijale svakog pojedinca. 

Pored predstavnica Praxisa, Jasmine Miković i Marije Dražović, studijsku grupu su činili i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca, Školske uprave grada Kragujevca, Srednje stručne škole u Kragujevcu, Centra Inventiva - Udruženja za razvoj profesionalne orijentacije, Obrazovno-kulturne zajednice Roma „Romanipen“ iz Kragujevca, Tim za socijlano uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i Evropskog centra za pitanje manjina (ECMI) iz Nemačke

Pročitano 5270 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action