Prava deteta

ponedeljak, 19. novembar 2018.

Praxis na Godišnjoj skupštini MODS-a

Saopštenje preuzeto sa sajta MODS-a

Redovna godišnja Skupština Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) održana je u Kragujevcu 16. i 17.  novembra 2018. godine. Ovo je bila još jedna prilika da se članice Mreže medjusobno sastanu, da se razmatraju i usvajaju predlozi od značaja za rad MODS-a, a i povećala se brojnost MODS-a prijemom novih organizacija u članstvo.

MODS ima novog člana Nadzornog odbora

Skupština MODS-a zatim je pristupila izboru novog člana Nadzornog odbora. Jednoglasnom odlukom Skupštine, nova članica Nadzornog odbora MODS-a je Nataša Raičević, programska direktorka Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG. Sastav Nadzornog odbora sada čine: Radomir Jevtić (udruženje Korak napred, Kruševac), Ana Jovanović(Centar za kreativni razvoj, Knjaževac) i Nataša Raičević (GRiG, Beograd).

Jedna od tačaka dnevnog reda na Skupštini MODS je bila i glasanje o prijemu novih organizacija u članstvo Mreže. Ukupno pet organizacija se predstavilo Skupštini nakon čega se Skupština jednoglasno odlučila za prijem svih 5 organizacija u članstvo. MODS sada ima 101 organizaciju u svom članstvu.

Novih 5 organizacija koje su postale članice Mreže organizacija za decu Srbije su:

•Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN), Beograd

•Udruženje Sovice, Beograd

•Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“, Sombor

•Radionica zdravog života, Beograd

•Udruženje muzičke umetnosti (Music Art Project), Beograd

Usvojeni novi uređivački akti na Skupštini

Skupština je potom glasala o usvajanju novih uređivačkih akata MODS-a, koji su izrađeni na predlog Upravnog odbora. Nakon kraće diskusije i uz određene izmene i dopune, Skupština je jednoglasno usvojila:

  1. Akt o bližem određivanju uslova i procedura prijema u članstvo, isključivanje iz članstva kao i pravima i obavezama članica MODS-a;
  2. Smernice za zaštitu dece MODS-a

Deo Skupštine posvećen i daljem napretku rada MODS-a

Važan stub delovanja MODS-a jeste razvijanje kapaciteta organizacija za unapređenje položaja dece i jačanje međusobne saradnje. Stoga je održavanje Skupštine prepoznato i kao prilika da se otvori diskusija o mogućnostima za dalje unapređenje rada Mreže. Drugi dan Skupštine bio je posvećen razgovorima o tome na koji način se sve može unaprediti dosadašnji rad MODS-a tako da su učesnici imali priliku da daju svoje komentare i predloge u okviru radnih grupa.

Neke od tema su bile na koje načine se mogu dalje jačati kapaciteti MODS-a, kako da se poveća vidljivost rada organizacija, a proizašli su i novi predlozi koje će MODS u svom radu nastojati da implementira.  

Pročitano 4147 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action