Prava deteta

utorak, 6. novembar 2018.

Održana peta sednica Saveta za prava deteta

U ponedeljak, 5. novembra 2018. godine održana je 5. sednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije. Sednici su prisustvovali Jasmina Miković, zamenica izvršne direktorke Praxisa i predsednica Upravnog odbora MODS-a, koja je i stalna članica Saveta za prava deteta i direktor MODS-a, Saša Stefanović.

Direktor MODS-a, Saša Stefanović je prisutnima predstavio Preporuke za razvoj i unapređivanje mera, usluga i programa za sprečavanje izdvajanja dece iz porodica, odnosno za povratak dece u primarnu porodicu ukoliko je do razdvajanja došlo. Ove preporuke su nastale na osnovu zaključaka sa nacionalne konferencije „Jačanje porodice –  pogled na mogućnosti“ a osnovna poruka je da bi postojeće resurse u različitim sektorima trebalo staviti u funkciju jačanja porodice i podrške ostanku deteta u porodici.

Na sednici je bilo reči o Prednacrtu  Zakonu o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Istaknuto je da ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se verifikuju sva prava deteta i instrumenti nezavisne kontrole i zaštite. Usvajanje ovog Zakona predstavlja  veliki korak u unapređenju, promociji i  obezbeđivanju kontrole zaštite prava deteta u Republici Srbiji. Takođe, usvajanjem ovog Zakona se ispunjavaju obaveze Republike Srbije sadržane u preporukama iz poslednjeg univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Srbiji kao i u preporukama Komiteta za prava deteta i Akcionom planu pregovaračkog Poglavlja 23. Predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je predstavio i plan daljeg rada na donošenju ovog zakona koje se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.

Članovi Saveta su se upoznali sa smernicama i praksama Unicef-ove globalne "Inicijative za gradove i opštine po meri dece" kao i sa nastavkom projekta "Eliminacija najgorih oblika dečijeg rada".

Svеtski dan prava dеtеta bićе u Srbiji obеlеžеn 20. novеmbra čija je okvirna tema "Obojimo sve u plavo, za svako dete", a tog dana ćе plavom bojom biti osvеtljеnе svе najznačajnijе institucijе u Srbiji, u znak poštovanja prava deteta i adolescenata, naglašeno je na sednici Saveta za prava deteta.

Pročitano 8058 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action