Prava deteta

utorak, 11. septembar 2018.

Izaberi obrazovanje, reci „NE“ dečjem braku

Zašto neka deca napuštaju školu, šta su bračne obaveze, koje je tvoje buduće zanimanje i zašto treba reći STOP dečjim brakovima - neka su od pitanja koja smo postavili deci viših razreda u četiri osnovne škole u Srbiji (OŠ „Jovan Cvijić“ u Kostolcu, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, OŠ „Sutjeska“ u Beogradu  i OŠ „Aleksandar Stojanović – Leso“ u Novom Pazaru).

U okviru aktivnosti koje se sprovode na projektu „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije“, koji finansira UNHCR, tokom 2017. i 2018. godine razgovarali smo sa više od 200 dečaka i devojčica na temu važnosti obrazovanja, uzroka i posledica napuštanja školovanja, budućih zanimanja, rodnih uloga i bračnih obaveza, uzroka i posledica dečjih brakova, i o tome zašto je važno sprečiti ih. 

Dečji brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta i ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlažu ih riziku od apatridije, nasilja u porodici i trgovine ljudima. Istraživanja pokazuju da su dečji brakovi jedan od ključnih razloga napuštanja školovanja kod romskih devojčica, čime ih ostavljaju u začaranom krugu siromaštva i dovode do ekonomske zavisnosti. Praksa ukazuje na nedostatak senzitivisanosti profesionalaca i prisutnost diskriminatornih stavova i predrasuda prema romskoj populaciji. 

Deca kažu da treba zaustaviti dečje brakove zato što devojčice nisu zrele da budu majke, ne stignu da završe školu, nemaju prilike da nađu posao, i zato što ne prožive svoj život. 

U cilju iskorenjivanja ovog ozbiljnog društvenog problema, neophodan je holistički i koordinisani pristup relevantnih aktera kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Veoma je važno da država ima konzistentne zakone koji propisuju 18 godina, kao najnižu starosnu granicu za stupanje u brak, jer ukoliko deca nisu prepoznata u zakonu kao deca, ne mogu ni uživati punu zaštitu. Podjednako je značajno osnaživati decu i uvažiti njihovo mišljenje, jer su ona prepoznata kao jedan od glavnih pokretača promena u prevenciji i eliminaciji dečjih brakova.

Pogledajte šta kažu deca:

Izaberi obrazovanje, reci „NE“ dečjem braku - Zašto neka deca napuštaju školu

Izaberi obrazovanje, reci „NE“ dečjem braku - Šta su bračne obaveze

Izaberi obrazovanje, reci „NE“ dečjem braku - Moje buduće zanimanje

Izaberi obrazovanje , reci „NE“ dečjem braku - STOP dečjim brakovima 

Pročitano 8598 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action