Prava deteta

ponedeljak, 26. septembar 2016.

O ranom razvoju deteta, vaspitanju i obrazovanju: Praxis na međunarodnoj konferenciji „Šta nam mala deca govore“

U sklopu aktivnosti kojima je širom sveta obeležen Međunarodni dan mira, u Beogradu je tokom 20. i 21. septembra održana međunarodna konferencija „Šta nam mala deca govore“. Tokom konferencije učesnicima su se obratili eminentni stručnjaci iz oblasti ranog razvoja deteta, predškolskog vaspitanja i obrazovanja, vodeći evropski stručnjaci za sprečavanje diskriminacije, predstavnici UNICEF-a i ministarstava prosvete iz država regiona, kao i predstavnici međunarodnih mreža i nevladinih organizacija koje se širom sveta bave izgradnjom mira, razvijanjem poštovanja o različitostima od ranog doba, i borbom protiv diskriminacije i nasilja među i nad decom. 

Konferenciju je organizovala nevladina organizacija „Pomoć deci“, u okviru programa Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje, obrazovanje i razvoj u Evropi (PRECEDE). Cilj ovog programa je primena najboljih praksi za podizanje male dece i pronalaženje delotvornih načina za njihovo obrazovanje i vaspitanje kao budućih građana demokratskog društva. Naime, prema rečima profesora Pol Konolija, jednog od gostujućih predavača, veliki broj studija koje su u oblasti ranog dečjeg razvoja sprovođene u SAD-u još od 1920. godine, ukazao je na to da su deca tokom druge godine života već sposobna da prepoznaju razlike u boji kože. Štaviše, od treće godine pa nadalje, te razlike mogu postati uzrok negativnih stavova ili predrasuda.

Na konferenciji je, s tim u vezi, rano detinjstvo istaknuto kao najbitniji period za formiranje socijalnih kompetencija i zdrave ličnosti, a vaspitanje i obrazovanje koje uzimaju ovo u obzir, od presudnog značaja za uklanjanje predrasuda, poštovanje različitosti za miran život u multietničkim i multikulturalnim zajednicama, poštovanje ljudskih prava, inkluziju i razvoj u aktivnog građanina demokratskog sveta.

 

Pročitano 13062 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action