Praxis in media

Wednesday, 11 April 2018

Praxis održao konferenciju „Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu“ – WeBER par-monitor

U okviru projekta Unapređivanje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija, nevladina organizacija Praxis istraživala je proces reforme javne uprave u Kraljevu i uputila predloge za unapređenje tog procesa. Jedan od predloga je da grad Kraljevo mora da obezbedi učešće građana u procesu donošenja odluka, odnosno opštih akata koje donose organi uprave.

Pročitajte ceo prilog ovde.

Read 1009 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action