Praxis in media

Monday, 28 November 2016

NVO: Sprečiti prinudne brakove i diskriminaciju žena sa invaliditetom - Blic

Praxis je objavio saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prilikom je ukazao da problem dečjeg, ranog i prinudnog braka navodeći da zbog takve štetne prakse žene postaju žrtve emocionalnog, psihičkog i fizičkog nasilja. U saopštenju je navedeno da svake godine 15 miliona devojčica mlađih od 18 godina postaju žrtve maloletničkih brakova.

Saopštenje je preneseno u Blicu, na sledećem linku.

Read 4641 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action