Izveštaji Praxisa

petak, 24. jun 2011.

Pravno nevidljiva lica u Srbiji – i dalje bez rešenja

Pravno nevidljiva lica u Srbiji – i dalje bez rešenja

 

Preuzmite izveštaj: OVDE

Publikacijama objavljenim 2008. (Pravno nevidljiva lica u sedam slika - zašto je neophodnoe hitno doneti Zakon o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta) i 2009. (Pravno nevidljiva lica u Srbiji - država mora da preuzme odgovornost) godine, Praxis je nastojao da ukaže na težinu položaja lica koja pravno ne postoje i da učini vidljivim probleme onih koji su nevidljivi pred zakonom.  Istovremeno, ukazivano je na obavezu države da preuzme odgovornost za rešavanje problema lica neupisanih u matičnu knjigu rođenih (MKR) – „pravno nevidljivih“ lica, te da precizno reguliše postupak naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih imajući pri tome u vidu specifičnosti romske zajednice čiji se pripadnici suočavaju sa teškoćama kod upisivanja u matične knjige rođenih.

Na potrebu rešavanja statusa „pravno nevidljivih“ lica ukazale su i brojne agencije UN, prevashodno UNHCR i UNICEF, kao i Evropska komisija, OEBS i tela koja vrše nadzor nad primenom međunarodnih ugovora koje je Srbija ratifikovala. U tom smislu, Komitet UN za eliminaciju rasne diskriminacije i Komitet UN za ljudska prava nedavno su izrazili zabrinutost u vezi sa problemima „pravno nevidljivih“, uz istovremeno iznošenje preporuke da se preduzmu neophodne mere, uključujući i izmene relevantnih propisa u cilju iznalaženja rešenja za probleme ovih lica.

Izvesni pomak učinjen je priznavanjem da problem postoji i da treba pristupiti njegovom rešavanju, na šta je ukazano Strategijom za poboljšanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionim planom za sprovođenje Strategije. Međutim, istinske promene i preciznije regulisanje postupka naknadnog upisa u MKR izostali su.

Publikacija „Pravno nevidljiva lica u Srbiji - i dalje bez rešenja“ predstavlja najnovije napore Praxisa na još jednom ukaže na problem „pravno nevidljivih“ lica na stvarnim primerima iz prakse.

Izveštaj je pripremljen u okviru projekata „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“, finansiranog od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, i „Socijalna inkluzija: regionalna podrška marginalizovanim zajednicama“ finansiranog od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji. Izveštaj je rezultat dugogodišnjeg iskustva Praxisa u radu na ovoj temi i zalaganja za rešavanje problema lica koja nisu priznata pred zakonom.

Stavovi izrečeni u ovom izveštaju pripadaju isključivo autoru i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške ili UNHCR-a u Srbiji.

Pročitano 22633 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action