Praxis Watch

utorak, 30. april 2013.

Prijava prebivališta na adresi Centra za socijalni rad Vranje – dobra praksa

Na adresi Centra za socijalni rad (CSR) Vranje izvršena je prijava prebivališta za S.F., nakon čega je od strane PU Vranje licu izdata i lična karta. Uprkos preprekama koje proizilaze iz nepreciznosti i neusaglašenosti pojedinih odredbi podzakonske regulative, nadležni službenici su, prilikom odlučivanja, prevashodno imali u vidu interes stranke i nisu dopustili da strogi formalnopravni zahtevi dovedu do onemogućavanja građana u pristupu pravima.

Ovo je jedan od primera dobre prakse i postupanja nadležnih službi i državnih organa u skladu sa zakonom i uz prevashodno uvažavanje interesa građana. Nažalost, takva praksa još uvek nije ustaljena, ne samo zbog manjkavosti podzakonske regulative po pitanju mogućnosti prijave prebivališta na adresi CSR, već neretko i zbog nedostatka volje zaposlenih u nadležnim državnim službama da u svom radu, na temeljima važećih zakona i drugih propisa, pronađu rešenja koja će štititi prava i interese pojedinaca, a posebno pripadnika manjinskih i marginalizovanih grupa.

Pročitano 16904 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action