Praxis Watch

sreda, 27. mart 2013.

Praxis dostavio komentare na Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u RS za period 2012-2014

Povodom poziva za dostavljanje komentara na Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji za period 2012-2014. godine, Praxis je Kancelariji za ljudska i manjinska prava uputio komentare i sugestije za izmene u vezi sa pojedinim oblastima od značaja za ostvarivanje prava Roma, ali i dostizanje ciljeva utvrđenih strategijom. Praxis se posebno osvrnuo na izmene ili pojašnjenje mera, indikatora i nosilaca za njihovo ostvarivanje u delu u kom su one u nesaglasnosti sa trenutnim stanjem kako u pogledu zakonskog okvira tako i premene u praksi.

Videti: Komentare Praxisa na Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u RS za period 2012-2014

Pročitano 15497 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action