Odštampajte ovu stranicu
utorak, 19. mart 2013.

Prijava prebivališta na adresi Centra za socijalni rad Novi Beograd – nezakonito postupanje

Pravnik Praxisa, u svojstvu punomoćnika Š.B., pokušao je pred Centrom za socijalni rad (CSR) Novi Beograd da pokrene postupak prijave prebivališta na adresi tog centra, u skladu sa mogućnošću koja je predviđena Zakonom o prebivalištu i boravištu građana. Tom prilikom, službenica CSR-a je usmeno odbila da postupi po zahtevu stranke, obrazlažući svoj stav nepostojanjem preciznih instrukcija o načinu postupanja u predmetnoj situaciji. Insistiranje pravnika Praxisa da službenica CSR-a postupi u skladu sa zakonom, odnosno primi i zavede zahtev u službenoj evidenciji, nije dalo rezultate. Takvim nezakonitim postupanjem, službenica je onemogućila stranku da ostvari zakonom zagarantovano pravo na prebivalište.

Pročitano 17686 puta

Povezani članci