Praxis Watch

utorak, 19. mart 2013.

Prijava prebivališta na adresi Centra za socijalni rad Novi Beograd – nezakonito postupanje

Pravnik Praxisa, u svojstvu punomoćnika Š.B., pokušao je pred Centrom za socijalni rad (CSR) Novi Beograd da pokrene postupak prijave prebivališta na adresi tog centra, u skladu sa mogućnošću koja je predviđena Zakonom o prebivalištu i boravištu građana. Tom prilikom, službenica CSR-a je usmeno odbila da postupi po zahtevu stranke, obrazlažući svoj stav nepostojanjem preciznih instrukcija o načinu postupanja u predmetnoj situaciji. Insistiranje pravnika Praxisa da službenica CSR-a postupi u skladu sa zakonom, odnosno primi i zavede zahtev u službenoj evidenciji, nije dalo rezultate. Takvim nezakonitim postupanjem, službenica je onemogućila stranku da ostvari zakonom zagarantovano pravo na prebivalište.

Pročitano 19017 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action