Praxis Watch

petak, 8. februar 2013.

Naplata izdržavanja za decu od roditelja koji boravi u Finskoj – rešenja međunarodnog prava kao primer dobre prakse

Postupci koji se vode radi naplate izdržavanja u Srbiji u svom krajnjem ishodu često ne pružaju adekvatnu zaštitu interesa primalaca izdržavanja, kako zbog neprimerene dužine trajanja, tako i zbog čestog nastupanja nemogućnosti naplate iznosa izdržavanja ili alimentacija koji su utvrđeni sudskim odlukama. U zemljama EU stanje u predmetnoj oblasti je daleko napredniije, o čemu svedoči i postupak za naplatu izdržavanja za decu od oca koji boravi u Finskoj, koji se trenutno vodi prema pravilima međunarodnog prava.

Podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija i privrede RS dana 14.01.2012. godine, pokrenut je izvršni postupak za naplatu izdržavanja od lica koje boravi u Finskoj, po osnovu odluke suda RS. Postupak se vodi prema odredbama Konvencije UN-a o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu iz 1956. godine. U skladu sa pravilima i procedurama konvencije, zahtev je prosleđen Ministarstvu pravde Republike Finske. Dokumentacija koju je bilo potrebno priložiti uz zahtev jeste obimna i njeno prikupljanje trajalo je nekoliko meseci, ali ekspeditivnost daljeg postupanja nadležnih institucija značaj ove okolnosti umanjuje u velikoj meri. Naime, nadležno finsko ministarstvo, u funkciji posrednika u naplati izdržavanja, već 16.01.2013. godine uputilo je odgovor podnosiocu zahteva. U predmetnom dopisu detaljno je opisan postupak koji će uslediti po podnetom zahtevu, a za čije kompletno sprovođenje do konačne naplate svih zaostalih iznosa izdržavanja, kao i tekućeg izdržavanja, će se pobrinuti finski državni organi i institucije. Podnosiocu zahteva se, takođe, u skladu sa finskim zakonodastvom, garantuje besplatna pravna pomoć i oslobađanje od troškova alimentacionog postupka koji će se voditi u Finskoj. Zaštita interesa primaoca izdržavanja na ovaj način je, svakako, rešenje koje bi trebalo normirati i u Srbiji, ali naše zakonodavstvo se, za sada, ne može pohvaliti propisima sličnog karaktera. Osim navedenog, finski propisi nude mogućnost uvećanja iznosa izdržavanja za slučaj izmene činjenica i okolnosti, na zahtev primaoca izdržavanja. Tu mogućnost su zastupnici naše državljanke u predmetnom postupku iskoristili - zahtev za izmenu (uvećanje) utvrđenog iznosa izdržavanja je podnet i očekuje se izjašnjavanje o istom nadležnih finskih organa tokom daljeg trajanja postupka.

Prema informaciji dobijenoj od Ministarstva finansija i privrede RS, opisani postupak je prvi slučaj naplate izdržavanja od lica koje boravi u Finskoj, pa predstavlja početne korake ka utemeljenju prakse u ovoj oblasti između Srbije i Finske. Na osnovu dosadašnjeg toka postupka, zaključujemo da se može očekivati efikasna realizacija naplate izdržavanja, a primena pravila međunarodnog prava, u konkretnom slučaju Konvencije UN-a iz 1956. godine, ukazuje na činjenicu da je moguće sprovoditi alimentacione postupke brzo, efikasno i uz poštovanje integriteta i interesa lica kojima je izdržavanje potrebno.

Pročitano 16195 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action