Praxis Watch

petak, 18. januar 2013.

Prijava prebivališta na adresi Centra za socijalni rad u Kraljevu - dobra praksa

Ubrzo nakon stupanja na snagu Pravilnika o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove odnosno centra za socijalni rad (CSR), kojim se bliže reguliše navedena mogućnost prijave prebivališta, u skladu sa odredbama novog Zakona o prebivalištu i boravištu građana, na adresi CSR-a Kraljevo izvršena je prijava prebivališta dvadesetjednogodišnje M.Z., interno raseljene sa Kosova 1999. godine.

Novousvojeni propisi izraz su težnje zakonodavca da ukloni posledice koje proističu iz faktičke nemogućnosti prijave prebivališta, a koja pogađa mahom najugroženije kategorije stanovništva. Postupak sproveden pred kraljevačkim CSR-om predstavlja primer dobre prakse i svakako je znak dobre volje nadležnih službi da se za lica iz pomenute kategorije nađe efikasno i primenljivo rešenje. Iako u ovom trenutku slični slučajevi prijave prebivališta na adresi CSR-a nisu brojni, nadamo se da će se navedena praksa ustaliti.

Nakon regulisanog pitanja prijave prebivališta, M.Z. je pribavila ličnu kartu sa rokom važenja od deset godina, čime joj je omogućeno da pristupi socioekonomskim i drugim pravima. Postupci pred CSR-om Kraljevo i Policijskom upravom Kraljevo odvijali su se bez teškoća, što bi trebalo da posluži kao primer dobre prakse.

Pročitano 19245 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action