Praxis Watch

utorak, 4. septembar 2012.

Korak ka rešenju problema pravno nevidljivih lica

Nakon višegodišnjih napora nevladinih organizacija da se državi skrene pažnja na težak položaj lica kojima su postojeći propisi onemogućavali naknadni upis u matičnu knjigu rođenih i da se pronađe odgovarajuće sistemsko rešenje problema pravno nevidljivih lica, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku 31. avgusta 2012. godine.

Kako se tim dopunama propisuje postupak utvrđivanja vremena i mesta rođenja lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih, donošenjem ovog zakona uklonjena je prva prepreka u ostvarivanju prava na pravni subjektivitet i stvorene su osnove za upis u matičnu knjigu rođenih i onih lica koja do sada nisu mogla da dokažu činjenicu svog rođenja.

Za više infomacija videti saopštenje Usvojen Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Pročitano 16852 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action