Praxis Watch

sreda, 22. avgust 2012.

Beskućnik prijavio prebivalište na adresi centra za socijalni rad

N.M. nije ispunjavao uslov za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte, jer nije imao mogućnost da prijavi prebivalište, s obzirom da živi na stepeništu ispred Mesne zajednice Grdelica. Na insistiranje Praxisa na primeni člana 11, stav 2, tačka 4 Zakona o prebivalištu i boravištu građana, po kome nadležni organ može utvrditi prebivalište na adresi centra za socijalni rad na čijem području se nalazi, direktorka Centra za socijalni rad u Leskovcu (CSR) je uputila Policijskoj upravi Leskovac zahtev za izdavanje ličnih isprava za N.M. sa privremenim boravištem na adresi CSR-a. Postupajući po zahtevu, Policijska uprava je izdala ličnu kartu N.M. sa prebivalištem na adresi CSR-a i rokom važenja od 10 godina. Prema navodima službenika Policijske uprave, trenutno nije moguće prijaviti boravište, već samo prebivalište, zbog nedostataka koji postoje u informacionom sistemu MUP-a.

Direktorka Centra za socijalni rad Leskovac skreće pažnju da još uvek nije usvojen podzakonski akt koji bi regulisao postupak prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad, što ih sprečava da dosledno primenjuju član 11, stav 2, tačka 4 Zakona o prebivalištu i boravištu građana. Pored N.M, Centar za socijalni rad Leskovac je još jednom licu odobrio da prijavi boravište na adresi CSR-a.

Pročitano 16558 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action