Odštampajte ovu stranicu
petak, 21. septembar 2018.

Praxis objavio Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za avgust 2018. godine

 

 

 

U avgustu, broj izbeglica i migranata koje je Praxisov terenski tim viđao i sa kojima je razgovarao nije bio veći od 300 dnevno, uključujući novopristigle, izbeglice i migrante smeštene u Centru za azil Krnjača i Prihvatnom centru Obrenovac, kao i one koji su se u Beograd vratili nakon neuspešnih pokušaja prelaska hrvatske, mađarske, bosanske ili rumunske granice. U tom periodu, Praxis je pružio pomoć izbeglicama i migrantima (ukupno 2073) u vidu informisanja, psihosocijalne podrške, upućivanja na ciljanu pomoć koju pružaju različite organizacije i institucije ili pokrivanja troškova prevoza do centara za azil i prihvatnih centara. Tokom ovog izveštajnog perioda, viđeno je do 74 izbeglica i migranata koji su spavali na otvorenom u parkovima u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu svako jutro.

Praxis je nastavio da sprovodi svoje aktivnosti na terenu u okviru kojih je ukupno 1794 novopridošlih izbeglica i migranata (1296 odraslih - 1153 muškaraca i 143 žena i 498 dece - 446 dečaka i 52 devojčice, uključujući 390 potencijalnih maloletnika bez pratnje - 386 dečaka i 4 devojčice) dobilo informacije ili bilo upućeno na pomoć koju pružaju druge organizacije i institucije.

Izbeglice i migranti su došli iz Indije (18), Kine (1), Bangladeša (74), Eritreje (5), Jemena (2), Libije (12), Mijanmara (1), Nepala (4), Palestine (7), Somalije (14), Šri Lanke (1) i Turske (1). Izbeglice i migranti su stigli u Srbiju iz Makedonije (801 ili 44,6%), Bugarske (466 ili 26%), Albanije (65 ili 3,6%), Crne Gore (8 ili 0,4%), Mađarske (5 ili 0,3%), BiH (8 ili 0,4%) a njih 38 nije navelo odakle su ušli u Srbiju; 403 izbeglica i migranata, uglavnom iz Irana, stigli su avionom.

Porodice i maloletnici bez pratnje koji čekaju na registraciju ili prevoz do jednog od centara za azil ili prihvatnih centara u koji su upućeni i dalje su imali mogućnost da prenoće u centru za pomoć izbeglicama - Miksalištu koje se nalazi u blizini glavne autobuske i železničke stanice u Beogradu. Info Park je nastavio da obezbeđuje jedan obrok dnevno za novopristigle izbeglice i migrante, a povremeno je pokrivao troškove prevoza do prihvatnih centara i centara za azil. Pored Praxisa i Info parka, SCRM je tokom ovog izveštajnog perioda nekoliko puta organizovao prevoz do prihvatnih centara i centara za azil. MSF klinika je nastavila da pruža medicinsku pomoć. U ovom izveštajnom periodu na terenu u Beogradu nije bilo organizovane distribucije odeće i obuće.

Preuzmite kompletan Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima ovde.

 

 

 

Pročitano 3400 puta

Povezani članci