Odštampajte ovu stranicu
utorak, 28. novembar 2017.

Zaposleni u „Srbija voz“ a.d. diskriminisali izbeglice i migrante

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, postupajući po pritužbi Praxisa, donela mišljenje kojim se utvrđuje da su zaposleni u privrednom društvu „Srbija voz“ a.d. u više navrata diskriminisali maloletnike bez pratnje na Glavnoj železničkoj stanici u Beogradu, tokom marta i aprila 2017. godine. 

Naime, maloletnicima bez pratnje iz Avganistana je u najmanje dva navrata bio otežan ili onemogućen ulazak u vozove za Šid, uprkos činjenici da su imali uredno kupljene i važeće vozne karte. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da ovakvo postupanje nije bilo opravdano i da je bilo u direktnoj vezi sa ličnim svojstvom ovih lica, čime je izvršen akt neposredne diskriminacije u oblasti pružanja javnih usluga, što predstavlja kršenje odredbe člana 6, a u vezi sa članom 17. Zakona o zabrani diskriminacije. Privrednom društvu „Srbija voz“ a.d. Beograd preporučeno da upozna zaposlene koji rade na poslovima prevoza putnika sa Uputstvom o postupcima pri prevozu migranata, kao i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije. 

„Srbija voz“ a.d. je obavestilo Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da je postupilo po njenoj preporuci.

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 7364 puta

Povezani članci