Praxis Watch

utorak, 28. novembar 2017.

Zaposleni u „Srbija voz“ a.d. diskriminisali izbeglice i migrante

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, postupajući po pritužbi Praxisa, donela mišljenje kojim se utvrđuje da su zaposleni u privrednom društvu „Srbija voz“ a.d. u više navrata diskriminisali maloletnike bez pratnje na Glavnoj železničkoj stanici u Beogradu, tokom marta i aprila 2017. godine. 

Naime, maloletnicima bez pratnje iz Avganistana je u najmanje dva navrata bio otežan ili onemogućen ulazak u vozove za Šid, uprkos činjenici da su imali uredno kupljene i važeće vozne karte. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da ovakvo postupanje nije bilo opravdano i da je bilo u direktnoj vezi sa ličnim svojstvom ovih lica, čime je izvršen akt neposredne diskriminacije u oblasti pružanja javnih usluga, što predstavlja kršenje odredbe člana 6, a u vezi sa članom 17. Zakona o zabrani diskriminacije. Privrednom društvu „Srbija voz“ a.d. Beograd preporučeno da upozna zaposlene koji rade na poslovima prevoza putnika sa Uputstvom o postupcima pri prevozu migranata, kao i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije. 

„Srbija voz“ a.d. je obavestilo Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti da je postupilo po njenoj preporuci.

Za više informacija, videti ovde.

Pročitano 10600 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action