Praxis Watch

četvrtak, 11. februar 2016.

Manjkavosti Predloga zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca

Praxis podržava usvajanje Predlog zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 2. februara 2016. godine.

Ipak, zakonodavcu upućujemo sugestiju da razmotri rešenje predloženo članom 13 stavom 1 tačkom 2 kojim se ustanovljava obaveza organa javne vlasti koji obavljaju poslove u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite da „organizuju i realizuju programe za prevazilaženje problema rane trudnoće i intimne kohabitacije u kojoj je makar jedno lice mlađe od 16 godina“. 

Naime, predloženo rešenje sporno je i sa terminološkog i sa konceptualnog aspekta. Opredeljenjem za termine „rane trudnoće“ i „intimne kohabitacije“ i postavljanjem starosne granice njihovog definisanja ispod 16 godina starosti, Republika Srbija, u izvesnoj meri, odstupa od prihvaćenih međunarodnih standarda i narušava konzistentnost unutrašnjeg pravno-političkog okvira regulisanja ovih specifičnih životnih situacija. S toga bi, radi usklađivanja sa definisanim međunarodnim standardima i obezbeđivanja jedinstvenosti i doslednosti u unutrašnjem pravnom poretku bilo uputno predložene termine zameniti pojmovima „maloletničke trudnoće“ i „rani i dečiji brakovi“, a starosnu granicu njihovog definisanja postaviti na 18 godina. Pored toga, u okviru razmatranog člana 13. dodati novi stav kojim bi se eksplicitno ukazalo da se kultura, običaji, religija, tradicija ili takozvana “čast” ne mogu smatrati opravdanjem ranih i dečijih brakova, i sledstveno maloletničke tudnoće kao čestu prateću pojavu istih.

Takođe, izražavamo zabrinutost zbog propuštanja podnosioca Predloga da u članu 26 stav 2 tačka 2 kao posebno osetljive kategorije žrtava nasilja prepozna žene i muškarce drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. 

Za više informacija, videti: Praxis upućuje na manjkavosti Predloga zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca 

Pročitano 8454 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action